Ko bom velik, bom...

Občina Domžale je izdala koledar za leto 2019. Vesel sem, da so za ta projekt izbrali mojo idejo z naslovom Ko bom velik, bom… Ideja je zajemala fotografiranje perspektivnih otrok, ki so uspešni na različnih področjih (šport, kultura, znanost, umetnost…) in imajo željo to opravljati tudi kot poklic.

Projekt je od priprav, do končnega izdelka potekal pol leta. Obiskal sem vseh 12 domžalskih šol, da sem pripravil širši izbor možnih kadidatov. Pomemben faktor pri izbiri, katere učence sem izbral za fotografiranje za koledar, je bila raznolikost poklicev, ki ga posamezniki želijo opravljati kot odrasli. Ker se domžalske šole lahko pohvalijo z veliko uspešnimi učenci, izbor res ni bil lahek. Sledila je konkretna zasnova za posamezno fotografijo, ki je zajemala izbiro lokacije, rekvizitov, datuma fotografiranja, dogovore s starši, učitelji in skrbniki oz. lastniki prostorov, kjer je potekalo fotografiranje.

Nastal je koledar, ki predstavlja naslednje poklice: biatlonka, avtomehanik, zdravnica, gimnastičar, tehnik računalništva, športni plezalec, kemik, slikar, violinistka, gasilec, pesnica in tolkalec.

Zahvaljujem se vsem, ki so pomagali pri nastanku koledarja.

Zahvalil bi se javnim zavodom in vsem posameznikom, ki so oddali prostor, da sem lahko fotografiral.

Hvala oblikovalki Alenki Pustotnik.

Urška Grošelj je poskrbela za make up in bila v veliko pomoč pri postavitvi scenografije.

Posebna zahvala pa gre Občini Domžale za izkazano zaupanje in Teji Hauptman za pomoč pri organizaciji in izpeljavi projekta.

Viktorija, Blaž, Riena, Anže, Asja, Timotej, Nina, Luka, Terezija, Martin, Teja in Enej, hvala vam!

Želim vam veliko uspehov še naprej.