Naši ljubi poklici, ki jih skoraj ni več

Občina Domžale je izdala koledar za leto 2020. Vesel sem, da so za ta projekt izbrali mojo idejo, ki je zajemala fotografiranje predšolskih otrok, ki so upodobljeni kot mojstri, delavci poklicev, ki jih je malo oz. jih skoraj ni več.

Občina Domžale je k projektu povabila vrtec Dominik Savio.

Nastal je koledar, ki predstavlja naslednje poklice: dimnikar, urar, čevljar, izdelovalka slamnikov, brivec, čebelarka, krojač, mlinar, kamnosek, izdelovalka sveč, rezbar, izdelovalka lecta.

Zahvalil bi se vsem posameznikom in javnim zavodom, ki so oddali prostor, da sem lahko fotografiral.

Hvala oblikovalki Alenki Pustotnik.

Urška Grošelj je poskrbela za make up in bila v veliko pomoč pri postavitvi scenografije.

Posebna zahvala pa gre Občini Domžale za izkazano zaupanje in Teji Hauptman za pomoč pri organizaciji in izpeljavi projekta.

Lenart, Maja, Simeon, Hana, Jakob, Tisa, Benjamin, Maša, Valentino, Mila, Filip, Ema, hvala vam!